รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า

รุ่น : PS2-SC1250M
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,550 mm
ความสูง : 1,460 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์

รุ่น : PS3-SC1250M
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,550 mm
ความสูง : 1,460 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (ท่าเรือ)

รุ่น : PS2-SC14000

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (ท่าเรือ)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ท่าเรือ)

รุ่น : PS2-SC1376
ความกว้าง : 2,840 mm
ความยาว : 14,700 mm
ความสูง : 1,600 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ท่าเรือ)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า

รุ่น : PS2-SC1250M
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,550 mm
ความสูง : 1,460 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์

รุ่น : PS3-SC1250M
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,550 mm
ความสูง : 1,460 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (ท่าเรือ)

รุ่น : PS2-SC14000

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า (ท่าเรือ)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ท่าเรือ)

รุ่น : PS2-SC1376
ความกว้าง : 2,840 mm
ความยาว : 14,700 mm
ความสูง : 1,600 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ (ท่าเรือ)