MOBILE SERVICE (โมบายเซอร์วิส)

นอกจากบริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด จะเป็นผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าแล้ว เรายังเข้าใจดีว่า ลูกค้ายังคงต้องการความรับผิดชอบใน "การบริการ" ที่ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของเราด้วย เรามั่นใจว่าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ลูกค้าจะได้รับ "การบริการที่ดี" จากผู้ผลิต ที่มี"จิตสำนึกในการบริการ"ก็จะก่อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เหตุนี้ "พนัส แอสเซมบลีย์" จึงวางนโยบายในการบริการให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด