ร่วมงานกับเรา

นางสาวบุษยพัชร์ แรมเขียม (เฟิร์น)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

“ประทับใจในบรรยากาศการทำงานที่นี่ พนัสฯ เราอยู่กันอบอุ่นเหมือนพี่ เหมือนน้อง เปิดกว้าง รับความคิดเห็น ทำให้เราได้ใช้ทักษะความ สามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ”

นายปรัชญา มหาวันชัย (โก้)

Production Control Chief

"Career Path ที่ดีมันมากับองค์กรที่ดีครับ ผม ต้องขอขอบคุณ Panus ที่ให้โอกาสผมนำ Innovation มาช่วยขับเคลื่อนองค์กร และพัฒนา ตัวเองไปพร้อมๆ กันครับ"