Facebook Addthis

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ หิน, ดิน, ทราย)

รุ่น : HD -380, HD-400, HD-420

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้างใน :
2,070 mm
ความกว้างนอก :
2,200 mm
ความยาวใน :
3,800 ,4,000 ,4,200 mm
ความยาวนอก :
3,910, 4,110 ,4,310 mm
ความสูงกระบะ :
600 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง) , 750 mm. รั้วโปร่ง 1 เส้น , 900 MM. รั้วโปร่ง 2 เส้น

ลักษณะการใช้งาน

มีชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ เพื่อใช้สำหรับยกเทสินค้าด้านท้ายของตัวรรถ
ใช้สำหรับการบรรทุกหิน ดิน ทราย ปูน อิฐ เป็นต้น

•  แผงท้าย 2  Step รองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายและเพิ่มเหล็กรางชักท้าย
•  กระบอกไฮดรอลิค วัตถุดิบมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น
•  พ่นทรายก่อนสี เพื่อป้องกันการเกิดสนิม สีติดทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน
•  ไซร์การ์ด  ไซร์การ์ดรูปแบบพิเศษ ผ่านการรับรองจาก MTEC และตรงตามมาตรฐาน UN R73 ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
•  รูปแบบไฟ LED  เทคโนโลยีส่องสว่างใหม่ ให้ความสว่างสูง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
•  รับประกันคุณภาพโครงสร้างและอุปกรณ์

 

กระบะบรรทุกสินค้าโดยมีการยกเทสินค้าด้านท้ายของตัวรถ
เหมาะสำหรับการใช้งานที่เขตชุมชนที่เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก