รถบรรทุกรถยนต์

รถบรรทุกรถยนต์

รุ่น : HSCT-1200T
ความกว้าง : 2,500 mm
ความยาว : 11,875 mm
ความสูง : 3,700 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถบรรทุกรถยนต์

รถกึ่งพ่วงบรรทุกรถยนต์

รุ่น : PF2-FCT1200T
ความกว้าง : 2,500 mm
ความยาว : 11,905 mm
ความสูง : 3,800 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกรถยนต์

รถบรรทุกรถยนต์

รุ่น : HSCT-1200T
ความกว้าง : 2,500 mm
ความยาว : 11,875 mm
ความสูง : 3,700 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถบรรทุกรถยนต์

รถกึ่งพ่วงบรรทุกรถยนต์

รุ่น : PF2-FCT1200T
ความกว้าง : 2,500 mm
ความยาว : 11,905 mm
ความสูง : 3,800 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกรถยนต์