รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว

รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว

รุ่น : PS3-SP2000
ความกว้าง : 2,550 mm.
ความยาว : 21,100 mm.
ความสูง : 1,620 mm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว

รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว

รุ่น : PS3-SP2000
ความกว้าง : 2,550 mm.
ความยาว : 21,100 mm.
ความสูง : 1,620 mm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว