รถกระบะบรรทุก

กระบะบนหัวรถ

รุ่น : HB-620
ความกว้างนอก : 2,550 mm
ความยาวนอก : 6,880 mm
ความสูงกระบะ : 800 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบะบนหัวรถ

รถพ่วงกระบะบรรทุก

รุ่น : PF3-FB750
ความกว้างนอก : 2,550 mm
ความยาวนอก : 8,080 mm
ความสูงกระบะ : 800 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพ่วงกระบะบรรทุก

กระบะบนหัวรถ

รุ่น : HB-620
ความกว้างนอก : 2,550 mm
ความยาวนอก : 6,880 mm
ความสูงกระบะ : 800 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบะบนหัวรถ

รถพ่วงกระบะบรรทุก

รุ่น : PF3-FB750
ความกว้างนอก : 2,550 mm
ความยาวนอก : 8,080 mm
ความสูงกระบะ : 800 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพ่วงกระบะบรรทุก