รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบไม่มีกระบะข้าง

รถพื้นเรียบ 3 เพลา New Model Gen1

รุ่น : PS3-SF1250N
ความกว้าง : 2,550 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพื้นเรียบ 3 เพลา New Model Gen1

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบบรรทุกตู้สินค้า

รุ่น : PS2-SF1250M
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,550 mm
ความสูง : 1,550 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบบรรทุกตู้สินค้า

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบบรรทุกตู้สินค้า

รุ่น : PS3-SF1250M
ความกว้าง : 2,550 mm.
ความยาว : 12,550 mm.
ความสูง : 1,550 mm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบบรรทุกตู้สินค้า

รถพ่วงพืื้นเรียบบรรทุก

รุ่น : PF3-FF700
ความกว้าง : 2500 MM.
ความยาว : 7,000 MM.
ความสูง : 1,470 MM.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพ่วงพืื้นเรียบบรรทุก

รถพื้นเรียบ 3 เพลา New Model Gen1

รุ่น : PS3-SF1250N
ความกว้าง : 2,550 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพื้นเรียบ 3 เพลา New Model Gen1

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบบรรทุกตู้สินค้า

รุ่น : PS2-SF1250M
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,550 mm
ความสูง : 1,550 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบบรรทุกตู้สินค้า

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบบรรทุกตู้สินค้า

รุ่น : PS3-SF1250M
ความกว้าง : 2,550 mm.
ความยาว : 12,550 mm.
ความสูง : 1,550 mm.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบบรรทุกตู้สินค้า

รถพ่วงพืื้นเรียบบรรทุก

รุ่น : PF3-FF700
ความกว้าง : 2500 MM.
ความยาว : 7,000 MM.
ความสูง : 1,470 MM.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถพ่วงพืื้นเรียบบรรทุก