Facebook Addthis

รถกระบะบรรทุกยกเท

รุ่น : PF3-FD650S

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้างนอก :
2,550 mm
ความกว้างใน :
2,412 mm
ความยาวนอก :
7,150 mm
ความยาวใน :
6,500 mm
ความสูงกระบะ :
800 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

ลักษณะการใช้งาน

มีชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ เพื่อใช้สำหรับยกเทสินค้าด้านท้ายรถ ดังนั้นท้ายรถจะสั้นกว่ารถประเภทอื่นๆ
ใช้ในงานโยธาเป็นส่วนมาก โดยจะบรรทุกหิน ดิน ทราย ส่วนที่ใช้ในงานเกษตรกรรมรถบรรทุกข้าวเปลือก อ้อย ปาล์ม มันสำปะหลัง

• โครงสร้างพื้นแข็งแกร่ง มีคานขวางถี่ 10 แนว และมีเหล็กกล่องเสริมความแข็งแรง 3 แนว
•  กระบอกไฮดรอลิค มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
•  พ่นทรายก่อนสี เพื่อป้องกันการเกิดสนิม สีติดทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน
•  ไซร์การ์ด  ออกแบบติดตั้งไซร์การ์ดด้านข้าง เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
•  รูปแบบไฟ LED  เทคโนโลยีส่องสว่างใหม่ ให้ความสว่างสูง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
• HYfix ยืดอายุการใช้งานของกระบอกไฮดรอลิค ช่วยป้องกันการโคลงตัวขณะรถวิ่ง
•  รับประกันคุณภาพโครงสร้างถึง 2 ปีเต็ม 
• เพิ่มปริมาตรการบรรทุก 
ออกแบบกระบะให้มีปริมาตรบรรทุกมากขึ้น 1.88 - 2.57 ลูกบาศก์เมตร
• บานพับแบบหลบ ทำให้การบำรุงรักษาสะดวกขึ้น
• แผงทึบด้านข้าง สามารถรับแรงกระแทกได้ถึง 1.7 ตัน
• เพลาหูช้างขนาดยาว เพิ่มเสถียรภาพในการทรงตัวขณะยกกระบะ
• ถังลม 25 ลิตร เพื่อเพิ่มปริมาณลมสำรองที่ใช้ในการเบรค