Facebook Addthis

เพลา PANUS

รุ่น : A123002154-S

- แกนเพลาผลิตจากเหล็กกล้า ไร้รอยต่อ
- เสื้อเพลาเหลี่ยมขนาด 150 มม. เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำหนัก
- สมรรถนะในการรับน้ำหนัก 13ตัน/เส้น
- ลูกปืนขนาดใหญ่ 90 มม.