Facebook Addthis

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (5 เพลา)

รุ่น : PS5-SLBC1540

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้าง :
3,000 mm
ความยาว :
15,400 mm
ความสูง :
980 mm

ลักษณะการใช้งาน

มีพื้นบรรทุกต่ำ ด้านท้ายจะเป็นทางลาดเอียงสำหรับนำเครื่องจักรกลขึ้น
บรรทุกสินค้าที่เป็นเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น รถแบ็คโฮ รถเครน เป็นต้น

• โครงสร้างแบบร้อยทะลุเป็นชั้นเดียวกัน สมรรถนะรองรับการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดี
• ดามคอแชสซี หนาเพิ่มขึ้นเป็น 2 ชั้น เพิ่มความแข็งแรงโครงสร้างมากยิ่งขึ้น
• ใช้เกรดลวดเชื่อมหนาพิเศษเชื่อมด้วยความปราณีตทำให้แนวเชื่อม มีความสวยงาม แข็งแรง
• ใช้ไม้เต็งอย่างดีปูพื้น เป็นไม้เนื้อแข็งผ่านการอบมาแล้ว ไม่ยุบตัวขณะใช้งานและไม่เกิดการพองตัวหรืออุ้มน้ำ
• ระบบคอนโทรลสะพานท้าย ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำมัน