รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ หิน, ดิน, ทราย)

รุ่น : HD -380, HD-400, HD-420
ความกว้างนอก : 2,200 mm
ความยาวใน : 3,800 ,4,000 ,4,200 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ หิน, ดิน, ทราย)

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ หิน, ดิน, ทราย)

รุ่น : HD -380, HD-400, HD-420
ความกว้างนอก : 2,200 mm
ความยาวใน : 3,800 ,4,000 ,4,200 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ หิน, ดิน, ทราย)