รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รุ่น : HD - 420
ความกว้างนอก : 2,200 mm
ความยาวนอก : 4,310 mm
ความสูงกระบะ : 600 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ (หิน, ดิน, ทราย)

รุ่น : HD -380, HD-400
ความกว้างนอก : 2,200 mm
ความยาวนอก : 3,910, 4,110 mm
ความสูงกระบะ : 600 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ (หิน, ดิน, ทราย)

รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รุ่น : HD - 420
ความกว้างนอก : 2,200 mm
ความยาวนอก : 4,310 mm
ความสูงกระบะ : 600 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเท (ดัมพ์ 6 ล้อ)

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ (หิน, ดิน, ทราย)

รุ่น : HD -380, HD-400
ความกว้างนอก : 2,200 mm
ความยาวนอก : 3,910, 4,110 mm
ความสูงกระบะ : 600 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเทขนาด 6 ล้อ (หิน, ดิน, ทราย)