รถกระบะบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รถกระบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รุ่น : PS2-SMD850FE
ความกว้างนอก : 2,550 mm
ความยาวนอก : 9,110 mm
ความสูงกระบะ : 800 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รถกระบะบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รุ่น : HD - 750FE

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รถกระบะบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รุ่น : HD - 570FE

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รถกระบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รุ่น : PS2-SMD700FE
ความกว้างนอก : 2,550 mm
ความยาวนอก : 7,540 mm
ความสูงกระบะ : 800 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รถกระบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รุ่น : PS2-SMD850FE
ความกว้างนอก : 2,550 mm
ความยาวนอก : 9,110 mm
ความสูงกระบะ : 800 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รถกระบะบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รุ่น : HD - 750FE

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รถกระบะบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รุ่น : HD - 570FE

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบะบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รถกระบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)

รุ่น : PS2-SMD700FE
ความกว้างนอก : 2,550 mm
ความยาวนอก : 7,540 mm
ความสูงกระบะ : 800 mm (ไม่รวมรั้วโปร่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกระบรรทุกยกเท (ยิงหน้า)