รถตู้แห้งบนหัวรถ

รถตู้แห้งประตู 10 บาน

รุ่น : HR-750C
ความกว้างนอก : 2,550 มม.
ความกว้างใน : 2,400 มม.
ความยาวใน : 7,430 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถตู้แห้งประตู 10 บาน

รถตู้แห้งประตู 10 บาน

รุ่น : HR-750C
ความกว้างนอก : 2,550 มม.
ความกว้างใน : 2,400 มม.
ความยาวใน : 7,430 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถตู้แห้งประตู 10 บาน