รถตู้เปิดปีก

รถบรรทุกเปิดปีก

รุ่น : HG-750
ความกว้าง : 2550 mm
ความยาว : 7,500 mm
ความสูง : 2,890 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถบรรทุกเปิดปีก

รถตู้เปิดปีก

รุ่น : HG-780
ความกว้าง : 2,500 mm
ความยาว : 7,800 mm
ความสูง : 2,860 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถตู้เปิดปีก

รถบรรทุกเปิดปีก

รุ่น : HG-750
ความกว้าง : 2550 mm
ความยาว : 7,500 mm
ความสูง : 2,890 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถบรรทุกเปิดปีก

รถตู้เปิดปีก

รุ่น : HG-780
ความกว้าง : 2,500 mm
ความยาว : 7,800 mm
ความสูง : 2,860 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถตู้เปิดปีก