รถกึ่งพ่วงตู้ผ้าใบเปิดข้าง

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้ผ้าใบเปิดข้าง

รุ่น : PS3-SM1250S
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,500 mm
ความสูง : 3,680 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้ผ้าใบเปิดข้าง

รถกึ่งพ่วงบรรทุกสินค้าผ้าใบเปิดข้าง

รุ่น : PS2-SM1300C

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกสินค้าผ้าใบเปิดข้าง

รถกึ่งพ่วงบรรทุกสินค้าผ้าใบเปิดข้าง

รุ่น : PS3-SM1360
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 13,600 mm
ความสูง : 4,000 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกสินค้าผ้าใบเปิดข้าง

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้ผ้าใบเปิดข้าง

รุ่น : PS3-SM1250S
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,500 mm
ความสูง : 3,680 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้ผ้าใบเปิดข้าง

รถกึ่งพ่วงบรรทุกสินค้าผ้าใบเปิดข้าง

รุ่น : PS2-SM1300C

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกสินค้าผ้าใบเปิดข้าง

รถกึ่งพ่วงบรรทุกสินค้าผ้าใบเปิดข้าง

รุ่น : PS3-SM1360
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 13,600 mm
ความสูง : 4,000 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกสินค้าผ้าใบเปิดข้าง