รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า New Model

รุ่น : PS3-SC1220N (8T)
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,200 mm
ความสูง : 1,495 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า New Model

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า New Model

รุ่น : PS3-SC1220N (8T)
ความกว้าง : 2,550 mm
ความยาว : 12,200 mm
ความสูง : 1,495 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้สินค้า New Model