รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (โลเบต)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายแบบเกาะ)

รุ่น : PS3-SLBC1240

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายแบบเกาะ)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายไฮดรอลิค 1 ชั้น)

รุ่น : PS3-SLBC1240

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายไฮดรอลิค 1 ชั้น)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายไฮดรอลิค 2 ชั้น)

รุ่น : PS3-SLBC1210

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายไฮดรอลิค 2 ชั้น)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (ล้อเปิด)

รุ่น : PS3-SLB1240B

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (ล้อเปิด)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ

รุ่น : PS4-SLBC1450
ความกว้าง : 3,000 mm
ความยาว : 14,500 mm
ความสูง : 900 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (5 เพลา)

รุ่น : PS5-SLBC1540

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (5 เพลา)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (7 เพลา)

รุ่น : PS7-SLBC1550

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (7 เพลา)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายแบบเกาะ)

รุ่น : PS3-SLBC1240

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายแบบเกาะ)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายไฮดรอลิค 1 ชั้น)

รุ่น : PS3-SLBC1240

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายไฮดรอลิค 1 ชั้น)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายไฮดรอลิค 2 ชั้น)

รุ่น : PS3-SLBC1210

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายไฮดรอลิค 2 ชั้น)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (ล้อเปิด)

รุ่น : PS3-SLB1240B

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (ล้อเปิด)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ

รุ่น : PS4-SLBC1450
ความกว้าง : 3,000 mm
ความยาว : 14,500 mm
ความสูง : 900 mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (5 เพลา)

รุ่น : PS5-SLBC1540

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (5 เพลา)

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (7 เพลา)

รุ่น : PS7-SLBC1550

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (7 เพลา)