Facebook Addthis

รถกึ่งพ่วงบรรทุกชานต่ำ (สะพานท้ายไฮดรอลิค 2 ชั้น)

รุ่น : PS3-SLBC1210

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้าง :
3,000 mm.
ความยาว :
12,600 mm.
ความสูง :
1,200 mm. (ไม่รวมสะพานท้าย)

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับบรรทุกสินค้าที่เป็นเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น รถแบ็คโฮ รถเครน เป็นต้นเป็นรถที่มีพื้นบรรทุกต่ำประมาณ 1.10 – 1.25 เมตร ด้านท้ายจะเป็นทางลาดเอียงสำหรับนำเครื่องจักรกลขึ้น

• ออกแบบหน้าตัดแชสซีพิเศษขนาด 560x215x12x19 mm
• โครงสร้างแบบร้อยทะลุเป็นชั้นเดียวกัน สมรรถนะรองรับการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดี
• ดามคอแชสซี หนาเพิ่มขึ้นเป็น 2 ชั้น เพิ่มความแข็งแรงโครงสร้างมากยิ่งขึ้น
• ใช้เกรดลวดเชื่อมหนาพิเศษเชื่อมด้วยความปราณีตทำให้แนวเชื่อม มีความสวยงาม แข็งแรง
• ออกแบบปีกข้าง ข้างละ 25 ซม. เพื่อเพิ่มพื้นที่การบรรทุกให้กว้างมากยิ่งขึ้น
• ใช้ไม้เต็งอย่างดีปูพื้น เป็นไม้เนื้อแข็งผ่านการอบมาแล้ว ไม่ยุบตัวขณะใช้งานและไม่เกิดการพองตัวหรืออุ้มน้ำ