Facebook Addthis

รถบรรทุกรถ

รุ่น : HSCT-1200

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้าง :
2,500 mm
ความยาว :
1,1875 mm
ความสูง :
3,700 mm

ลักษณะการใช้งาน

รถที่มีลักษณะเฉพาะกิจมีการขอความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทุกครั้งที่มีการผลิต
สำหรับบรรทุกเฉพาะรถยนต์เท่านั้น โดยสามารถบรรทุกได้ทั้งรถปิกอัพ รถเก๋ง รถตู้ ไม่สามารถบรรทุกสินค้าชนิดอื่นได้